FUKTPROBLEM

Undvik fuktfällorna

Rum som inte går att använda för att de luktar unket. Dynor och madrasser som luktar lite mögel. Rinnande ögon, allergier och andningsbesvär. Trötthet och huvudvärk. Ruttna fönsterkarmar och missfärgade väggar.

Allt det här kan vara tecken på fuktskador som gjort det möjligt för mögel, svamp och bakterier att husera fritt i byggnaden. Ibland är det lätt att se skadorna med blotta ögat, ibland gömmer de sig inne i väggar, golv och tak.

Vi kan hjälpa till att lösa problem som uppstått eller, ännu bättre, berätta vad du ska tänka på för att undvika att skapa fuktfällor.

fuktgubben

Var kan fukten sitta fast?

fukt fasad

Fukt i fasad

Alla typer av fasader kan få fuktproblem. Trä, tegel, puts och eternit – alla har sina specifika svagheter.

En slät vägg är sällan något problem. De kritiska punkterna uppstår där material möter varandra t.ex. vid ett fönster eller en balkong. En fasad med olika material t.ex. trä och puts, får samma typ av fuktfällor. Det är helt enkelt svårt att få skarven helt tät.

fukt krypgrund

Fukt i krypgrund

Fukt tar sig in i krypgrunden två vägar: fukt i marken strävar uppåt och luft utifrån strömmar in via ventiler. Eftersom det är oerhört svårt att få tillräcklig ventilation i grunden kommer fukten att kondensera på grundens väggar. Därför behöver alla torpargrunder, utan undantag, stöd i form av en avfuktare.

Utan avfuktare är det fritt fram för mögelsvamp eller i värsta fall rötsvamp. Träförstörande insekter trivs också bra i den fuktiga miljön och kan angripa träkonstruktioner i grunden.

fukt badrum

Fukt i badrum

Fukt i badrum beror ofta på dåliga eller trasiga tätskikt. Är tätskikten undermåliga kommer fukt att tränga igenom och skada de underliggande materialen.

En annan orsak till fuktproblem i våtutrymmen är dålig ventilation. Om ventilationen inte är tillräcklig kommer fukt att kondensera på väggar och andra ytor som t.ex. toalettstolen.

fukt i tak

Fukt i takkonstruktioner

Fuktskador i takkonstruktionen uppstår vintertid när den varma luften inne stiger och kondenserar på det kalla yttertakets undersida.

På vintern stänger vi gärna till för att behålla den go'a värmen. Det ger ett högre ångtryck som också pressar luften uppåt. Ett enkelt sätt att sänka ångtrycket är att öppna och vädra!

Den varma luften i utrymmet under innertaket måste växlas med uteluft för att jämna ut temperaturskillnaden. Det ideala är att yttertakets utsida och undersida har samma temperatur.

fukt kallare

Fukt i källare

Källare har samma problem som en torpargrund – fukt från marken och varm luft som strömmar in och kondenserar på väggarna.

I källare finns ofta organiska material, kanske en parkett på betongplattan. Organiska material kräver en luftfuktighet under 70 % för att undvika problem med mögel och svamp. Tyvärr är det är en fukthalt som betongväggar och -golv i en källare aldrig kan hålla.

Problemet avhjälps med en konstruktion som tar hänsyn till fukthalten. Vi är duktiga på att hitta en design som gör att du t.o.m kan ha ett sovrum med garderober i källaren utan att det luktar konstigt i kläderna.

byggfukt

Byggfukt

Alla byggmaterial innehåller fukt. För att fukten inte ska byggas in och påverka konstruktionen negativt måste fukthalterna kontrolleras under byggtiden. Tyvärr bidrar tidspress och okunskap till att många struntar i detta.

Genom att använda avfuktare på rätt sätt under byggtiden förbättras förutsättningarna avsevärt.

En annan möjlighet är att vi under bygget regelbundet mäter fukthalten för att kontrollera att gällande normer följs. Det är inte bara en fördel för beställaren – byggherren får också ett kvitto på att han inte har byggt in fukt.