SLÄPP FUKTEN FRI

Lokalisera, sanera och återställa

För att åtgärda en fuktskada så att den inte kommer tillbaka är det en klar fördel att ha kunskap hur den först uppstod. Det har vi och våra hantverkare. Att bara kosmetiskt lösa problemet är slöseri med resurser, tid och pengar – dina eller försäkringsbolagets.

Vid fuktskador finns ofta möjlighet att få ersättning från ditt försäkringsbolag. Vi kan företräda dig gentemot försäkringsbolaget och föreslå hur skadan kan åtgärdas och regleras på bästa sätt.

fan

Så löser vi fuktproblem – steg för steg

lokalisera

1. Lokalisera fuktskadan

Först måste vi hitta själva fuktskadan och göra en bedömning av hur stor och hur utbredd den är. För att analysera fuktskadans omfattning använder vi instrument med knivskarp precision.

Ibland är fuktskadan fullt synlig, ibland ligger den dold inuti en vägg eller i golvbjälklaget. Om skadan är dold kanske dina misstankar har väckts av dålig lukt.

hitta fuktkallan

2. Hitta fuktkällan

Nästa steg är att identifiera fuktkällan. Ibland är det enkelt – ett hål i taket kan du se själv. Kondens och läckande rör i källaren är också vanliga och uppenbara fuktkällor.

Om vi misstänker att fuktkällan är ett dolt rör kan vi behöva ta vattenprover för att avgöra varifrån vattnet kommer. Provet kan visa om det är ett rör från avloppet eller en slang från diskmaskinen som är boven i dramat. Har du vattenburen golvvärme kan vi behöva provtrycka systemet.

atgarda

3. Åtgärda fuktkällan

När fuktkällan är identifierad måste den åtgärdas. Det gäller att se till att det inte kommer in mer fukt eller vatten den vägen.

Det kan handla om att laga tak, dra nya rör eller täta i skarvar runt fönster och dörrar. Om problemet beror på dåliga markförhållanden kan en ny dränering behöva grävas.

sanera

4. Sanera

Nästa steg är att sanering. Vi ser till att utrymmet blir fritt från mögel, svamp och bakterier. Vi har bra saneringsmetoder som både avlägsnar och förhindrar att problemet kommer tillbaka.

torka

5. Torka

Sanering och torkning går ibland hand i hand. Med effektiva sorptionstorkar som suger upp fukten i luften torkas utrymmet så att fuktnivån hamnar under gällande gränsvärden.

aterstalla

6. Återställa

Till sist återställer vi både insida och utsida. Naturligtvis bygger vi hållbart med sunda, naturliga material så att problemet inte kommer tillbaka. Och det vi återställer ska gott och väl hålla 50 år eller längre.

Effektiva torkar från Cotes

torkar

Efter 30 år i branschen är har vi hunnit testa många avfuktare på marknaden och kommit fram till att Cotes avfuktare håller måttet.

Avfuktarna är lätta, robusta och effektiva. De är byggda för att lösa fuktproblem där torkbehovet ligger på mellan 120 – 400 m³ torrluft/tim.

Vi säljer och hyr ut Cotes avfuktare. Och vi servar avfuktare både från Cotes och andra tillverkare.

Cotes avfuktare passar bra för t.ex:

  • Fordon, husbilar och båtar
  • Nybyggnation och renovering
  • Efter vattenskador p.g.a läckage eller översvämning
  • Torpargrunder och källare m m